Eristika

sobota 14. září 2013 20:48

Název je odvozen z řeckého slova "eristikos," svárlivý. Eristika je dávný způsob vedení dialogu. Dovednost vést slovní spor za jakoukoli cenu. Pravdivost i správnost argumentů je druhotná.

V českém prostředí se eristika praktikuje některými veřejnými činiteli - politiky od počátku 90. let 20. století. Výrazní politici ovlivnili různé žurnalisty a zároveň mnohé občany natolik, že se ve veřejném komunikačním prostoru velmi často odehrává agresivní způsob dialogu.

Základní způsoby vedení diskuse jsou dva: a/ ad rem (k věci); b/ ad hominem (k člověku). Letitá praxe diskusí v masmédiích dokumentuje, že rozpravy o tématu, věcné diskuse bývají zastíněny převládajícím zlozvykem diskutování ad personam, k osobě a k člověku. V předvolebním období, ale i jindy, lze finty, fauly i triky eristické dialektiky dobře sledovat v praxi.

Příklady triků v eristické dialektice:

 • Opuštění tématu diskuse a útok na osobu. Zpochybnění inteligence a kompetence oponenta. Cílem je zasáhnout citlivé místo - ješitnost osoby. Typické výroky V. Klause v TV diskusích: "A vy jste kdo? Vaše jméno mi nic neříká. Ne, ne, ne, nic o tom nevíte!"
 • Vyprovokovat oponenta ke zlosti; opakování a zesilování tlaku na něj.
 • Úskok stranou a posmívání se čemukoliv; zlehčování odpovědí.
 • Silácké výroky a nepřiměřená slovní nadsázka.
 • Překrucování slov oponenta k významovému opaku, až k absurditě.
 • Protiotázky místo odpovědí na přímé otázky.
 • Tón nadřazenosti, kategorizace lidí a dávání hanlivých nálepek typu "ismus": "To je human-rightismus, homosexualismus, dalajlamismus..."
 • Vnucování ideologické optiky; rozdělování: pravice - levice; národní - unijní...
 • Účelové manipulace s fakty. Dominance kvantity (statistika, průměry). Kvalita je vedlejší.
 • Předčasné zobecňování, místo setrvávání u konkrétního diskutovaného příkladu.
 • Odbočky od tématu, které náhle nevyhovuje.
 • Vyvolávání chaosu v otázkách, aby byl soupeř dezorientován.
 • Záplava slov, v nichž zaniká jádro diskutovaného problému.

Jisté typy diskutérů žádnými rozumnými argumenty nepřesvědčíte. Pak může být řešením řídit se arabským příslovím: "Klid visí jako ovoce na stromě mlčení." Agresivní diskutér ať si vede samomluvu.

Základní studijní literatura - Arthur Schopenhauer: Eristická dialektika. Praha 1991. 54 stran.

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora