Dobro a zlo

úterý 17. září 2013 18:52

Před parlamentními volbami politické strany a hnutí slibují občanům své dobro a varují před cizím zlem. Nekonečný svár dobra a zla.

Dobro i zlo jsou součástí kulturního dědictví zapsaného v příbězích mluvených i psaných. Najdeme je v pohádkách, Bibli, mytologiích celého světa, antických dramatech, Shakespearových hrách i v každodenních životech lidí. Z časového odstupu bývá v dávných událostech kontrast dobra a zla zřetelně rozlišován. V novodobých událostech se formy i obrysy obou fenoménů jeví neostré a mlhavé. Pozoruji, že v současnosti zlo, stejně jako např. ošklivost, se často lidem jeví přitažlivější, než pravý opak. Historie mnohokrát dokumentuje, že kult ošklivosti je typický pro kulturní úpadek civilizace.

Význačný myslitel 20. století - psycholog, psychoterapeut Carl Gustav Jung (1875 - 1961) obdržel v roce 1958 dopis od pana Gibba, který se představil jako "jenom prostý dělník z Kanady." Pisatel se ptal, zda je v dnešní době možné čelit zlu. C. G. Jung stručně odpověděl, že protiklad dobra a zla je všeobecnou lidskou zkušeností. Lidská hlediska jsou relativní. Základní otázkou vždy je: Čí jsou zkušenosti? Jedinec je rozhodujícím faktorem, protože on rozhoduje, co je dobré a co zlé. Pozornost je nutno zaměřit na jednotlivého člověka, který se rozhoduje. Nezabývejme se otázkou, co je dobré a zlé, kterou nemůžeme za nikoho zodpovědět. "Národu jako celku nemůžeme vysvětlit, co je pro něj dobré a co zlé. Co můžeme udělat je, dodat jednotlivým lidem odvahu, aby se eticky rozhodli. Co udělá národ je vždy výsledkem toho, jak se rozhodla masa jednotlivých lidí. Národ nelze vychovat. Změnit nebo poučit lze jenom srdce jednotlivého člověka. Národ je sice možné vést k dobrým nebo ke zlým skutkům, ale pak jedná jednotlivec pod vlivem sugesce, nebo tak, že napodobuje, čímž jeho skutky postrádají osobní etické hodnoty. Jestli se jedinec doopravdy nezmění, nezmění se nic."(Zvýraznění v citaci Z.H.)

Od výstižného a nadčasového názoru na fenomén dobra a zla se vraťme do české předvolební reality show.  Partaje slibují všem občanům jen to stranické dobro. Koho z občanů jejich dobrem osloví?

Citace: C.G.Jung: Briefe III. Walter 1980, str. 203 - 205.

Zdeněk Hosman

josef hejnaMilý kolego,15:3719.9.2013 15:37:11
Zdeněk Hosmanpro p. Hejnu12:4419.9.2013 12:44:47
josef hejnaPánové. nechvalme se tolik navzájem.09:0819.9.2013 9:08:44
Zdeněk HosmanDíky za sdílení názoru13:2918.9.2013 13:29:21
Marek TrizuljakSouhlasím11:5318.9.2013 11:53:26
Zdeněk HosmanUvědomění si09:2818.9.2013 9:28:19
josef hejnaAsi bych se do tak zásadních kategorií09:1218.9.2013 9:12:49

Počet příspěvků: 7, poslední 19.9.2013 15:37:11 Zobrazuji posledních 7 příspěvků.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, příroda

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy