Staronové zvěsti

neděle 29. prosinec 2013 12:53

Neptejte se tradiční otázkou - co je nového? Lépe je se tázat: Co je starého?

Zprávy ze zahraničí

„Kníže virntenberské dal oběsiti na pozlacené šibenici k tomu naschvál způsobené nějakého alchymistu, kterýž jemu proalchymistoval dvě tuny zlata! A ta šibenice stála tři tisíce zlatých.“

„Decembris, v Freiberce městě saském, germanském, kráva porodila tele zpotvořené k mnichu podobné.“

Dvě zprávy zapsané v letopisech. První by snad mohla být v novinové rubrice „hospodářská kriminalita?“  Ve druhé zprávě je starodávná narážka. Dnes by ji bulvár nabídl s prodejným titulkem, např.: „Neblahý vliv církve na západní chovatelství.“  Ze zpráv různého druhu se senzace odjakživa vyrábějí dle osvědčeného modelu. Ve zmíněném sdělení jsou dva chytáky: 1. Uváží čtenář, že z podstaty člověk sám krávu neoplodní? 2. Zmínka o mnichovi je zobecnění: mnich = církev, (jeden = všichni). U nás zobecňovat umíme.  V příkladu  telete s tvářností mnicha nejde o skutečnost, nýbrž o imaginaci. Vedle toho parafrázuji novinovou zprávu z reality dne 12. 12. 2013 s titulkem: Konec adventní akce. Mladík obtěžoval ovci.  „Znojemská atrakce k adventní náladě skončila. Jednu z ovcí v ohrádce na Masarykově náměstí se v noci na středu pokusil znásilnit mladík. Podle policie byl mladý muž zcela střízlivý. Incident zaznamenaly kamery městské policie. Chovatelé ovce z náměstí odstranili.“ Zvěsti o sodomii jsou v různých epochách staronová zpráva.

Zprávy z domova

„Pan Jindřich Zejdlic dal ustavěti lázeň novou na gruntech svých v Přibyslavi. A jak se v ní mejti počal, ta lázeň se na něj obořila a jej zasuvše umrtvila. Jiným, jenž při něm byli, z rumu pomoženo.“

Oznámení: „Vstoupili v stav manželský – Pavel Skřivan s Johanou Veisovou vdovou a Johannes kantor ze školy s Kateřinou, starou Bzeneckou. Obě baby staré, mrzuté, k manželství nehodné, k starosti jse střečkovaly. A ti ženichové to učinili pro peníze, dle práva žákovského.“

Všímáme si, že zápisy jsou z dávnějších dob a v jádru sdělení trvalky.  Zprávy jsou hutné, zbytečno je vysvětlovat, avšak pozoruhodný je jazyk!  Před závěrem staronovina pro pravé české posuzovatele, kteří rádi házejí občany do jednoho pytle: „Lid český, vzavše formu od lidu vlaského, chodili s krátkým oděvem až po prdel; pyšní, smilní, nesvorní, nic na to nedbaje, že jse cizozemci v zemi jejich osazovali.“

Připojuji doušku, již jako tečku psávávali staří písmáci:

„Až dopiješ, víno dolít kaž. Kdo v svém rodu kurvy nemá, ten to písmo smaž!“

 

 

 

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, příroda

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora