Za maškarami

středa 5. březen 2014 17:23

Putoval jsem za masopustními maškarami do jednoho známého města i do několika vesnic.

Řekneme-li slovo maškara či maska, snadno rozpoznáme tvary slov z románských jazyků: španělsky máscara, italsky maschera, francouzsky masque.

V onom městě, kam jsem se dne 4. března o masopustním úterý vypravil, je pod ochozem zámecké věže věnec keramických maskaronů. Maskaron je doplněk architektury. Má podobu reliéfu a zobrazuje zvířecí i lidské tváře.

maskaron.jpg

Příklad jednoho z keramických maskaronů na zámecké věži.

V zámku samém je dobře známý Maškarní sál. V roce 1748 tam na stěny ve stylu rokoka namaloval více než 120 charakteristických figur inspirovaných italskými a francouzskými komediemi malíř Josef Lederer.

M2.jpg

Maškarní sál na zámku. Detail nástěnné malby. (Reprofoto).

A ještě snad můžeme zmínit krvavý masopust z roku 1608. Levoboček císaře Rudolfa II., Don Julius d´Austria na onom zámku zavraždil sotva šestnáctiletou Markétu Pichlerovou, dceru lazebníka z podzámčí. Ze stručně popsaného je zřejmé, že v onom nejmenovaném výrazně teatrálním městě, včetně jeho zámku, jsou maškary odedávna zdomácnělé. 

M3.jpg

V konkrétním městě jsem viděl, že maškarní duch i tvarosloví jsou ovlivněny kulturou divadla

M9.jpg

Autorská hravost dětí a imaginace masek ve městě

K2.jpg

Příklad venkovské maškarády.  Vedle sebe jsou - svět přírody (viz lesní muž) i svět civilizace (viz „panstvo různého vzrůstu“)

K5.jpg

Venkovský masopust navštívila i gorila…

Proroci všeho druhu odedávna křičí: „Já, Půst, pravím vám. Po vší té masopustní obžernosti, budete hrýzt holé kosti!“

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, příroda

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora