Vzpomínka na plenér

úterý 13. květen 2014 08:31

Týden v půlce května býval pro naše studenty výtvarníky tradičně vyhrazen ke kursu kresby a malby v přírodě. Venku se malovávalo za různých klimatických podmínek určovaných ledovými muži.

Za více než pětadvacet let jsme spolu s kolegou Romanem K., dobrým člověkem a malířem figuralistou, pobývali v různých lokalitách. Opakovaně jsme se studenty jezdili například do Zlaté Koruny, Heřmaně u Písku, do Volyně a pak ještě do Borotína. Ve stručném textu doplněném vlastními fotografiemi u jednoho z míst zůstanu.

Městys Borotín je součástí mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno, který spojuje sedm obcí jižní části Středočeského kraje a tři obce severní části Jihočeského kraje. Originální název celku dal skalní útvar nacházející se v Jistebnické vrchovině. Uvádí se, že Borotín patří k nejstarším obcím Táborska. Od 12. století byl majetkem známého šlechtického rodu Vítkovců. Od poloviny 15. století byla obec a hrad v držení rodu Malovců z Pacova (1446 – 1602).B1.jpg

Pohled na hrad Borotín od jihu. Asi tři kilometry východně od městyse vybudovala jedna z větví rodu Vítkovců – páni z Landštejna, na skalním ostrohu nad potokem Tismenice, strážní hrad; poprvé zmíněn roku 1356. Byl stavěn tak, aby byl ze tří stran chráněn terénními srázy. Ze severovýchodu byl zabezpečen dvěma vyhloubenými příkopy. Táborité pod vedením Prokopa Holého hrad počátkem května r. 1434 neúspěšně obléhali a pak kvapně odtáhli, aby se 30. května zúčastnili památné bitvy u Lipan.

B2.jpg

Pohled do nádvoří hradu z východní strany. Vlevo a vzadu část obytného křídla. V pozadí městys Borotín. Detailně o dějinách hradu viz: http://hrady.dejiny.cz/borotin/

B3.jpg

Výhled z hradu do krajiny jihozápadním směrem.  Péčí obrozenců je na jedné ze zdí instalována pamětní deska připomínající návštěvu básníka Karla Hynka Máchy v roce 1829.

B4.jpg

Západní část jižního křídla hradu. V horní části zdiva jsou viditelné otisky trámů z roubené konstrukce místnosti (tzv. „břevnová světnice“). Znalkyně hradů D. Menclová v knize České hrady I, Odeon 1972, 2. doplněné vydání, zařadila hrad Borotín do kapitoly „Hrady expresivní gotiky z konce 13., prvé poloviny 14. století a jejich doznívání."

B5.jpg

Fotografie z nejvyššího bodu návrší nad městysem Borotín jižním směrem. Ilustrace malebného rázu zdejší krajiny. (Snímek jsem zaznamenal na diafilm a z něj pak vznikla tato fotografie).

B6.jpg

Zastavení na hrázi rybníka. Světlo, stín a tyče píší na hladinu šifrovanou zprávu. Kdo ji přečte? (Fotografie není manipulovaná). Má-li být obraz krajiny v malbě, kresbě nebo ve fotografii působivý, je základní podmínkou vnímavost a uvažování vztahů. Umět „číst přírodu," neboť krajina je výrazný kulturní fenomén.

B7.jpg

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora