Umění dětí

středa 11. červen 2014 05:37

„Každé dítě je umělec. Problém je, jak zůstat umělcem až dítě dospěje. Když jsem byl dítě, kreslil jsem jako Rafael, ale celý život se učím kreslit jako dítě“ (Pablo Picasso na vernisáži výtvarné výstavy dětí v roce 1945).

Úvodní citace zní jako vtip, ale Picassův vhled do výtvarna dětí byl podložen jeho zkušeností. Picassova matka tvrdila, že její syn kreslil dřív, než chodil. Chlapcův otec byl výtvarník a syna v jeho zájmu podporoval. Tříletý Pablo Ruiz kreslil podle otcových modelů hlavně holuby. Je známo, že častá studijní kresba, tj. podle modelu i kopírování obrazových předloh, je pro předškoláka narušením zákonitého kresebného vývoje. Věcnost dominuje nad představivostí.  Jako dospělý se Picasso vracel do doby výtvarně ztraceného dětství, neboť tam,ať chceme nebo ne, máme každý své kořeny.

p1.jpg              p2.jpg

Dvě studie P. Picassa z roku 1895, když mu bylo 14 let. Sedící akt, rozměr 82 x 61 cm; Museu Picasso Barcelona. Stojící, rozměr: 50x32 cm. Druhá kresba je z přijímací zkoušky na školu výtvarných umění.

Praxe i teorie zkoumání výtvarného projevu dětí potvrzují, že mezidobí od tří do osmi roků věku je „zlatý věk dětské kresby a malby.“ Je to období charakterizované subjektivní transformací reálných tvarů a proporcí, různým řešením zobrazení prostoru, barevnou nadsázkou a vše je prostoupeno výraznou imaginací.  Uvedená charakteristika připomíná výtvarným tvaroslovím uměleckou modernu 20. století, hlavně styl expresionismu a fauvismu. Někteří výtvarníci začali od počátku 20. století programově sbírat dětské kresby a malby. Byli to malíři, např. V. Kandinskij, P. Klee, M. Larionov, N. Gončarovová, G. Műnterová. Spatřovali ve výtvorech dětí duchovní spřízněnost a jádro kreativity. Uvedená fakta dokumentovala výstava Mit dem Auge des Kindes: Kinderzeichnung und moderne Kunst, uskutečněná v Mnichově a v Bernu v roce 1995. Projekt vznikl na základě knihy téhož názvu, kterou napsal Jonathan Fineberg z University v Illinois. Shoda výtvarného projevu některých umělců moderny a výtvorů dětí je vnějšková.  Záměry tvoření jsou u obou skupin odlišné a tím neporovnatelné.

ad.jpg

André Derain: Hyde Park, 1906; rozměr 66x99 cm. Musée d´Art Moderne, Troyes. Kolorista Derain napsal roku 1902 v dopise kolegovi, že by rád studoval kresby dětí – „tam spočívá pravda.“

g.jpg

Gábina, 6 roků: Létání včel, 1998; rozměr 34 x 43 cm.  Příklad dětské radosti z malování. Bohatá kompozice z barev, křivek a smyček je děvčetem zvládnutá.

První publikovaná kniha o výtvarném projevu dětí se jmenuje  L´arte dei bambini (Umění dětí). Napsal ji Corrado Ricci, vydána r. 1887.  Ve 20. století označení „umění dětí“ ve světě trvá. Kniha referující o výzkumu jednoho milionu kreseb dětí z celého světa za více než čtvrtstoletí, autorky Rhody Kelloggové, se jmenuje Analyzing Children´s Art; Palo Alto, California 1970. V českých zemích se sousloví „umění dětí" neužívá. Podle základů obecné teorie umění je dětský výtvarný projev řazen do tzv. přechodové oblasti, stejně jako výtvarno dospělých amatérů a projev duševně chorých.

k.jpg

Katka, 6 roků:  V cirkusu, 1981; rozměr 44x 43 cm.   Půdorysný kruh je manéž. Červené, bílé i modré tvary jsou reflektory. V hlavní roli je bájný koník a krásná krotitelka.

m.jpg

Maria, 6 roků: Kocour Miki, 1996; rozměr 42 x 30 cm.  Malířské provedení je velkorysé. Celek i detaily jsou v souladu. (Malby dětí jsou ze soukromého archivu Z. Hosmana).

Dospělí obecně posuzují výtvarné práce dětí předškolního věku i mladšího školního věku různě. Někdo o výtvorech říká, že jsou primitivní, divné, neužitečné… Pro jiné lidi jsou kresby, malby i plastiky dětí magické, poetické, radostné atp. Souhlasím s malířem Pablem Picassem, že „každé dítě je umělec.“

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora