Plastické výtvory

pátek 11. červenec 2014 12:09

Formováno v hlíně a sádře citlivostí rukou i potenciálem prostorové inteligence.

Základní pojmy

Řecké slovo plási je hnětení, formování; příroda, svět. Slovo plastikós = tvárný, plastický, výtvarný (V. Prach: Řecko – český slovník. Vyšehrad Praha, 1998). Vycházím z původu slova, ale i z výtvarné praxe a připomínám fakta (latinské factum – čin, skutek, výkon…): Plastika je nejstarší a přirozený způsob formování objemu. Plastičnost je podstatou i hodnotou trojrozměrné tvorby. Plastické jsou objekty, v nichž se komplexně prolínají vypouklé (konvexní) části s dutinami, vyhloubenými (konkávními) součástmi.  Příkladem plasticity je lidské tělo.

Smysl plastického vytváření

Plastické výtvarné činnosti rozvíjejí různé znalosti i dovednosti. Možnostmi jsou: poznávání materiálů, např. papíru, hlíny, sádry; osvojování si řemeslných dovedností, např. modelování, sádrování, patinování. Specifický je rozvoj taktilně kinestetické (dotykově pohybové) citlivosti člověka. Zapojení obou rukou při práci je balancí obou mozkových hemisfér. Práce s hmotami má terapeutický účin, jako je soustředění mysli a uvolnění svalového napětí těla. Trojrozměrná tvorba může u některých žáků fungovat jako kompenzace nezdarů v kresbě, malbě atp. Z reakcí žáků vyplývá, že cílem pro ně nejsou výtvory, ale jiná možnost seberealizace a rozvíjení tvůrčího potenciálu.

Výtvarné typy

Výtvarně všestranní žáci jsou ve školách výjimkou. S postupným lidským i výtvarným rozvojem se u mládeže projevují preference podle výrazových prostředků různých činností, což vede k rozlišování typů – typ grafický (kreslíř), malířský, plastický, konstruktivní. Jiná preference vyplývá ze smyslových reakcí na realitu a její ztvárňování:  Vizuální typ se zabývá vzhledem věcí. Jeho přístup je analytický; chová se jako divák. Haptický (hmatový) typ odvozuje svůj postup z vnitřních tělesných a emocionálních pohnutek. Je primárně subjektivní typ; vystupuje jako spoluhráč. Smíšený typ je nevyhraněný.

Fotografická dokumentace je ze soukromého archivu Z. Hosmana. Médium fotografie objemovost plastiky redukuje a fixuje ji často jen v jednom pohledu z X možných. Rozměry výtvorů jsou v  pořadí – výška, šířka, hloubka.

1m.jpg                  1ma.jpg

Maria, 6 roků: Medvěd; pálená hlína, rozměry 17 x 13 x 11 cm. Modelováno z jednoho kusu hlíny vytahováním a formováním dlaněmi a prsty; detaily dřevěnou špachtličkou.

2j.jpg

Jan, 7 roků: Vodník jede na sumci; pálená glazovaná hlína, rozměry 20 x 12 x 30 cm. Vtipně řešená sestava dvou figur (obě figury modelovány jednotlivě a z jednoho kusu hlíny s doplněním detailů).

3p.jpg

Pavel, 7 roků: Hlava koně a osla; modelováno v hlíně, odlitky jsou patinovaná sádra; rozměry 13 x 4 x 12 cm; 11,5 x 5 x 13 cm. Zřetelně odlišené charakteristiky zvířecích hlav všestranného výtvarníka.

4m.jpg

Marie, 8 roků: Babička; pálená hlína, rozměry 18 x 13 x 9 cm. Ve výrazu těla je vylíčena podoba stáří.

5o.jpg

Oldřich, 9 roků: Rybář; pálená hlína, rozměry 17 x 11 x 3,5 cm. V reliéfu je kombinace dvou barevně odlišných druhů hlíny (viz detaily).

6j.jpg

Jitka, 9 roků: Mořská víla na rybě; pálená hlína, rozměry 18 x 12 x 23 cm. Podstatný je tu pohyb ve formě – plastický rytmus, mimika a propracované detaily.

7h.jpg

Hana, 10 roků: Kráva a tele; pálená hlína, rozměry 9 x 15 x 28 cm, 8 x 10 x 14 cm. Dobrý přehled ve znacích zvířat. Rodiče žákyně byli veterináři a děvče se často se zvířaty setkávalo.

8m.jpg

Marie, 12 roků: Vodní pták; patinovaná sádra (modelováno na drátěné jádro), rozměry 13 x 4 x 7 cm. Téměř abstraktní plastika žákyně, která byla v kresbě zablokovaná a nevýrazně malovala.

9i.jpg                                   9ir.jpg

Irena, 12 roků: Vodní pták; patinovaná sádra (modelováno na drátěné jádro), rozměry: 18 x 5 x 10 cm. Vynalézavá modelace vzniklá nanášením tekuté sádry skapáváním ze lžičky.

10a.jpg

Antonín, 14 roků: Hudebník; sádra (modelováno na drátěné jádro, řezáno pilkou a upraveno rašplí), rozměry 18 x 12 x 11 cm. Kubistická stylizace lidské figury s instrumentem je výrazem stop použitých nástrojů.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora