Umění v surovém stavu

středa 23. červenec 2014 13:13

Umění samouků vzniká často mimo souřadnice dějin výtvarného umění, bez institucí, mimo trh a bez mediální publicity.

Potíže s pojmenováním

Výtvarný projev dospělých osob, prakticky neškolených, bývá zjednodušeně nazýván různě. Nejčastěji se asi říká – je to naivní, naivistické. Ve výtvarnu to znamená projev laika, který nezná pravidla umění akademicky svěceného. Stále se hojně užívá označení „primitivní“ umění, ve významech snad neuměleckosti, neřemeslnosti či zaostalosti provedení. Postupně se pro výtvory samouků zavedl název „insitní umění“ (latinské in situ, v přirozené poloze). Dnes je mezinárodně uznané francouzské sousloví art brut, které razil Jean Dubuffet (1901 – 1987), světoznámý malíř, sochař a esejista. Teoretik umění J. Chalupecký zmíněné sousloví do češtiny překládal jako „umění v surovém stavu.“ Americký uměnovědný ekvivalent užívaný místo francouzského označení je outsider art.

Kam s tím uměním?
Potíže s označováním tvorby výtvarných samouků nejsou jediné. Problémem bývalo vřazení výtvorů laiků do celku výtvarného umění. Na Západě se tak narušovalo tradiční řazení na vertikále – vysoké a nízké, elitní a lidové. Na Východě byla hierarchie umění nastavena v protikladech; pokrokové versus zpátečnické, srozumitelné – nesrozumitelné, naše – cizí;   to vše řízeno shora. V obou geopolitických blocích se jen obtížně prosazoval horizontální směr klíčení na poli umění a kultury, v němž se dokáže přirozeně rozvíjet i „umění v surovém stavu.“ Pro začlenění výtvarna samouků do umění zbývala ještě nesnáz, že se často jedná o projevy lidí z okraje společnosti, podivíny, toxikomany, duševně nemocné…


Mediumní kresba
Ve 20. a 30. letech 20. století se u jedné venkovanky ke spiritistickým seancím scházela úzká společnost. Na schůzkách vznikaly i kresby tužkou a pastelkami. Dcera té vesničanky mi nabídla, abych si z několika stovek uchovaných kreseb vybral jednu.

bh1.jpg

Jméno autorky je v kresbě pastelkou  skryto na okraji pod iniciálami B. H.; věk neznámý. Bez názvu; 22 x 30 cm. Dnes se podobným projevům říká mediumní kresby. Kreslíř se při práci cítí jako médium, senzibil. Má pocit, že mu ruku vede neznámá síla. Ve výsledku se jedná o zobrazení vynořující se z hlubiny osobního i kolektivního nevědomí a má symbolický obsah. Celou plochu vyplňuje bludiště jednoduchých i zdvojených křivek (vegetace? cesty?...).  Jev zaplněnosti plochy je známý z kreseb dětí jako horror vacui, strach z prázdnoty.

bh2.jpg

Ve výřezu pravé horní poloviny kresby vidíme, že se tu nejedná o jakýsi nekontrolovaný automatismus. Žena jen neopakuje nalezený vzorec, neulpívá na schématu. Například vzhled hlav ptáka – dravce, se proměňuje, někde zůstává v náznaku nedořečený. To je projev výtvarného cítění a myšlení. Mezi tvůrci art brut je v českých zemích sympatické zastoupení žen, například: Anna Zemánková (1908 – 1986), Cecílie Marková (1911 – 1998), Františka Kudelová (1912 – 1997).

jd.jpg

Jean Dubuffet. Mondanité IV, (Mondénnost) 1975; 64,5 x 92 cm, vinyl na papíře. Soukromá sbírka. Vybraná ukázka z Dubuffetovy tvorby svědčí o tom, že se autor výrazně inspiroval výtvarným projevem dětí a transformoval jej. Ale vzájemné porovnávání stylů je nesmyslné.

Dnes už je uznán názor iniciátora J. Dubuffeta, že projevy art brut (patří sem i výtvarné projevy dětí) jsou kulturotvorné. Ve světě existuje několik veřejných i soukromých sbírek specializovaných na art brut. Známá je Collection de l´Art Brut v Lausanne; vznik 1976. Fenoménu se věnuje specializovaná revue Raw Vision. Vycházejí publikace; klasikou je Hans Prinzhorn – Bildnerei der Geisteskranken, 1922;  česky – Výtvarná tvorba duševně nemocných, vydáno 2011.

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora