Tvůrčí typ - imaginativ

pondělí 1. září 2014 15:51

Před padesáti roky realizoval svůj první animovaný film.

Desatero tvorby

Filmový režisér Jan Švankmajer si sepsal „Desatero.“ Jedná se o pravidla formulovaná na základě jeho tvůrčí praxe. Napsal: 7. Imaginace je subverzivní (podvratná), protože staví možné proti skutečnému…Imaginace je největší dar, který lidstvo dostalo. Imaginace polidštila člověka, ne práce. Imaginace, imaginace, imaginace. Autor se v kreativní konfesi obrací k počátku: …z hlubin dětství pocházejí ty největší poklady. Tím směrem je třeba mít stále bránu otevřenu. Nejde o vzpomínky, ale o pocity. Nejde o vědomí, ale nevědomí. Nech tu podzemní řeku protékat svým nitrem… (Desatero JŠ bylo poprvé otištěno v časopise Analogon, téma Realita a iluze;  č. 26 – 27, s. 92 – 93; Praha 1999). Nevyčerpatelnými zásobárnami obrazotvornosti jsou pro autora sny a obsese jako zbytky dětství. Švankmajer s nadsázkou říká, že když se svět dětství přestěhuje do filmu, ten se tak stane triumfem infantilismu. A o to právě jde. Příkladem zpodobení lidských posedlostí je jeho znamenitý film Spiklenci slasti (1996); groteska zabývající se taktilně-kinestetickými (dotykově-pohybovými) obsesemi lidí.  V explikaci k filmu tvůrce napsal, že zobrazuje „neškodné“ imaginativní „perverze“ jedinců v konfrontaci s obludnými perverzemi civilizace, jako jsou politika, války, mírové kongresy, etnické čistky, havárie a hladomory…

js1.jpg           js2.jpg

Foto z filmu Spiklenci slasti: Šňupačka střídy.                Slasti frotýrování.

js3.jpg

Násobená extáze. Muž spojen s ipsačním strojem líbá obrazovku TV. Za sklem je objekt jeho touhy – hlasatelka; ta sedí ve studiu TV, má nohy ve vaničce a vzrušována dotyky úst plovoucích kaprů v detailu smyslně špulí rty „jako“ k polibku (Foto: www. athanor.cz).

Téma: Dialogy

Jan Švankmajer považuje dialog za vděčné téma. Zajímá ho především neverbální dialog. Ví, že při verbální komunikaci existují potíže.  Chatrnost lidské řeči se projevuje, když chceme sdělit nejhlubší city – lásku, radost, smutek, vztek, hrůzu… JŠ říká: To podstatné se nevyslovuje. Ani to nejde. A „čistý“ dialog bez „obrazu“ je vlastně mrzák. Ani monolog na tom není lépe…V roce 1982 režisér natočil oceňovaný film „Možnosti dialogu.“ Animoval hliněné odlitky lidských hlav i celých postav a také různé věci. Švankmajerovo filmové ztvárnění ve zkratce (film trvá 12 minut) i v plastickém pohybu zobrazuje tři druhy selhávání komunikace.

md1.jpg

Film Možnosti dialogu; část Vášnivý dialog (Foto: Galerie hlavního města Prahy).

md2.jpg

Téma realizuje autor i mimo film ve variacích výtvarných objektů. Dialog na život a na smrt, 1996. Kombinované materiály: majolika a kov. (Reprofoto z knihy-katalogu: Anima Animus Animace, EVAŠVANKMAJERJAN, s. 162. Slovart, Nadace Arbor vitae, Praha 1998).

Tvůrčí člověk

Jan Švankmajer je kreativní typ. V oboru výtvarna je grafik, dělá koláže, keramiku, výtvarné objekty, loutky; je též scénograf. Ve sféře literární je scénárista, esejista i básník. V jeho tvůrčích experimentech je vždy přítomna hravost, snovost, černý humor a výrazná originalita.  V mezidobí roků 1973 až 1980 nesměl žádné filmy realizovat, a tak tvořil „do šuplíku.“ Režisér říká, že ho umění, jako specifická lidská aktivita nezajímá, a ani umění nedělá. Zajímá ho hlavně imaginace, ta se s uměním prolíná jen zčásti. Stručně i přesně doplňuje: Kdysi umění a magie splývaly vjedno. Když se umění estetizovalo a osamostatnilo, uřízlo si pod sebou větev, na které sedělo. Magie dává umění čtvrtý rozměr – tajemství.

Jan Švankmajer je v animovaném filmu diváky oceňován více ve světě, než v Čechii. Dne 4. září 2014 má tvůrce životní jubileum, je mu 80 let. Do pokračujícího žití i tvoření mu přeji, ať rozvíjí své bohaté imaginativní zdroje.

  • Interpretace fenoménu imaginace ve volně souvisejícím blogu O imaginaci

 

 

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora