Duch místa K

pondělí 22. září 2014 11:21

V podhoří Šumavy na území Chráněné krajinné oblasti Blanský les, na rozhraní Českokrumlovska a Prachaticka se nachází malá osada.

Jméno

Název místa měl různé podoby psané i vyslovované – Kugelweit, Kuglvejt, Kuklvajt; dnes je to Kuklov. Jméno prý vzniklo podle kuželovitého kopce podobajícího se mnišské kápi (latinské cucullatus, kutna). Možný by byl i výklad z německých slov kugel weit.

Hrad

V polovině 14. století byl v místě na granulitové skále vybudován hrad. Nechal jej postavit Dětřich z Portic, významná osobnost  doby Karla IV. Zakladatel byl Karlovým rádcem, vyjednával jeho císařskou korunovaci, byl kancléřem Království českého. Uživatelská existence hradu netrvala ani půlstoletí. Ve věci hradního majetku byl mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna spor. Jindřich (III.) z Rožmberka, mající též s Václavem IV. rozepře (př. jeho internace v Krumlově), hrad Kugelweit roku 1395 dobyl a rozbořil. Desetiletí poté panovník zničený hrad i se statky Rožmberkovi daroval s podmínkou jeho neobnovení; tak se i stalo.

kh1.jpg

Na Kuklově, sto metrů od silnice II/143 z Č. Budějovic do Prachatic, je v lese ruina bývalého hradu. Severní strana skály v horní části se zbytky zdiva.

kh2.jpg

Pokus o rekonstrukci hmotné podoby hradu (repro: www.castles.cz).

Klášter

Sto let po zkáze hradu pánové Petr a Oldřich z Rožmberka zakládací listinou rozhodli, že na jejich území se jako první v českých zemích usadili pauláni. Jednalo se o společenství žebravých řeholníků - Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly. Stavba řeholního kostela začala r. 1509, ale nebyla nikdy dokončena. Roku 1533 byl nový konvent vypleněn protestanty a na konci třicetileté války byly zbytky zpustošeny švédským vojskem. Z historických stop v místě Kuklov je patrné, že hmotné i duchovní záměry mocných zde trvaly jen krátce.

kk1.jpg

Torzo kostela je obestavěno několika domy s oplocenými pozemky.

kk2.jpg

Paulánský konvent z východního směru.

kk3.jpg

Vertikalita stavby na pozadí lesa má výraz vznešenosti.

kk4.jpg

Volný vstup do areálu je pouze ze západní strany. 

kk5.jpg

Interiér kostela z jihozápadu. Zakonzervování zbytků stavby na Kuklově bylo podpořeno finančním grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Realizovala obec Brloh 2008.

kk6.jpg

Detail části portálu – kamenická práce rožmberské stavební huti.

kk7.jpg

Fragment zdiva rohové části klášterního ambitu na severní straně kostela.

kk8.jpg

Celkový pohled do prostoru bývalého paulánského kláštera ze severozápadu.

Na Kuklově jsem byl poprvé před šedesáti roky jako žák na školním výletě. Od té doby jsem tu byl bezpočtukrát. V létě roku 1967 jsem v místě viděl, jak ve zbytcích paulánského kláštera natáčel režisér František Vláčil podstatnou část filmu Údolí včel. Podle návrhu architekta Jindřicha Goetze se kostel s okolím změnil na tvrz jménem Vlkov.

kk9.jpg

Černobílá fotografie filmové tvrze Vlkov na Kuklově v roce 1967 (foto: kronika obce Brloh).

kk10.jpg

Výhled z Kuklova do krajiny východním směrem. Vpravo nahoře je masiv Blanského lesa s horou Kleť.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora