Bohyně

pondělí 13. duben 2015 09:17

Bývám často dlouho vzhůru a když půlnoc odbije, slétnou moje Múzy s kůru a pak začnou orgie (Jan Burian, text písně)

Rekapitulace

Múzy – řecky Músai, latinsky Musae; byly bájeslovné dcery boha Dia a nymfy Mnémosyné (Paměti).

      Kalliopé, nejstarší z dcer byla ochránkyně eposu, heroického zpěvu a hry na strunné nástroje.

      Euterpé, Múza lyrického básnictví, zpěvu a hry na flétnu.

      Thaleia, ochránkyně komedie.

      Kleió, ochránkyně dějepisectví, zpěvu a hry na kitharis.

      Erató, pečovala o milostnou poezii.

      Melpomené, ochránkyně tragédie, subjektivní lyriky a veškerého zpěvu.

      Úraniá, patronka hvězdářství.

      Polyhymnia, ochránkyně hymnů, sborového zpěvu a tance.

      Terpsichoré, ochránkyně tance.

Devět prý Múz je, jak říkají lidé. Jak nedosti dbale. Lesbická Sapfó, hle. Desátá Múza tu jest (Platón, Epigram 16; překlad F. Novotný). Časem se šéfem sboru bohyň stal Apollón Múságetés (Múzovod).

Kuriózum

Pohlédneme-li znovu k tomu o co Múzy pečovaly, zjišťujeme, že nebyla jmenována žádná, která by dbala o architekturu, malířství či sochařství. Jeví se to zvláštní s ohledem na základy i formy vrcholného období výtvarného umění antického Řecka. Důvody k tomu byly různé. Stavitelství i sochařství jsou zatížené fyzickou prací s hrubou hmotou, oproti duchovním hrátkám se slovy, zvuky a tělesnému vlnění. Faktem je, že pracovny architektů, malířů a sochařů byly hlavně řemeslnické dílny. Slovo techné znamená umění i řemeslo. Řekové pohrdali tělesnou prací, neboť hyzdí tělo. Práce s hrubou hmotou člověka společensky diskvalifikuje. Sochař byl vlastně kutil zařazený mezi nižší společenské vrstvy, ježto svou dovedností se živil jako příštipkář.

Hudební vesmír

Když se opět vrátíme k múzickým ochránkyním, všimneme si, že hlavní obory jejich patronace jsou: hudba, zpěv, poezie, divadlo a tanec. Z názvu Múzy je odvozeno řecké múziké, hudba.

m1.jpg

V roce 1496 vzniklo grafické zobrazení hudebního vesmíru. Nalevo jsou Múzy a sousedně je doplněn intervalový tonální systém (systema teleionmetabolon). Vpravo jsou symbolicky zobrazené tehdy známé planety a hned vedle jsou připojeny názvy středověkých hudebních stupnic. Nebe se Zemí propojuje trojhlavý had. Zakousl se do Země; terra je obklopená klasickými živly – vodou, vzduchem a ohněm. Nahoře u trůnícího Apollóna vidíme tři Charitky (občas doprovázely Múzy): Euphrosyné (Blaženost), Thalia (Rozkvět), Aglaia (Zářící); ta je nejblíže sedícímu Apollónovi, který měl příjmení Foibos (Jasný nebo Zářivý). Grafické řešení chápu jako pokus o hledání souvislostí tradic hudební kultury v harmonizaci s kosmickým systémem (zdroj zobrazení: Gramorevue, ročník 1987; autor grafiky neznámý).

Návštěva

m2.jpg

Místo v noci, jednou zrána zjevila se u nás nečekána dáma – bílá černoška, alternativně černá běloška; na snímku zaznamenáno mixované médium. Zpívala a zároveň tančila s hadem, nebo snad s hadicí? Ale možná se mýlím, neboť plazem či zahradní pomůckou mohla podobně být divokým tancem zohýbaná tyč… Bohyně prohlásila, že v rámci úspor i civilizačního pokroku, ona prý dávný sbor Múz reprezentuje už jen jako jedinka. Řekla: Pane, snad víte, že zmasovělá společnost umění nechce, nepotřebuje ani kulturu, chce jen Zábavu. A to jsem právě já. Pozvete mne dál? Mlčel jsem. Než zase odtančila, ukončila svoji promluvu tím, co vím: Masy magnetizují „selebrity,“ skandály a oblíbený je i oblbující seriál „pseudopolitika.“  

Blog věnuji alespoň trochu múzicky naladěným návštěvníkům.

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora