Hora

úterý 28. duben 2015 17:06

Třináct pohledů na dominantu krajiny

Hora je stálost. A čím je ve vztahu k ní lidská bytost? Pro poutníka je vrch orientačním bodem. Výtvarník nekonečně objevuje různost podob hory, kterou hodlá kreslit, malovat i fotografovat.  Pro různé vnímatele je společné poznání, že hora i okolní krajina jsou jedinečné. Vegetace, jež horu pokrývá, spolu se světlem a proměňující se barevností, sugeruje pozorovateli výraz monumentality. Na svazích naší konkrétní hory jsou častým společenstvem bikové bučiny, tj. chudé, na kyselém substrátu v pahorkatinném až podhorském pásu v nadmořských výškách 600 až 800 metrů. Mezi dřevinami se též objevují: javor klen, dub, jedle bělokorá, modřín a smrk ztepilý. Kombinace smíšeného lesa je působivá nejen výtvarně.

Název hory

Od druhé poloviny 13. století se v písemných dokladech objevovaly varianty pojmenování hory: Naklethi, Naklati, Kletie, Kleta, Kletý, Klet; po roce 1918 Kleť. Od poloviny 17. století se užívalo i německé pojmenování: Schöninger; zlidověle Schenigl či Šenýgl (německý název přetrval v mapách po roce 1918 a dodnes se objevuje v mapách tištěných v Rakousku a Německu).

Geologický základ

Masiv Blanského lesa s horou Kleť tvoří granulit. Jedná se o přeměněnou horninu. Kámen v lokalitě je jemnozrnný, šedobílý, složený z křemene a živce, jemně páskovaný biotitem. Hojně obsahuje drobné porfyroblasty granátu (asi 1 mm velké). Granulit je prý v Českém masivu vzácností.

Zobrazení

Předkládám výběr z průběžně zaznamenaných snímků hory viděné v krajině podhůří Šumavy. Pohledy na Kleť jsou sestaveny od východu až po severozápad. Poslední vyobrazení je dřevořez; grafika, kterou jsem vytvořil v době VŠ studia, rozměr tisku: 200 x 425 mm (1970).

k1.jpg

Lom Plešovice – těží se tu granulit jako stavební kámen. Kleť je ve vzdálenosti 5 km

k2.jpg

Ze severovýchodu je pod horou nejvýše usazenou vesnicí Krasetín

k3.jpg

Na podzim jsou dobře viditelné plochy bukového lesa

k4.jpg

Předjaří na úpatí hory (vrchol je vzdálen asi 2, 5 km)

k5.jpg

Pohled od vsi Mříčí

k6.jpg

k7.jpg

k8.jpg

Kleť se nachází 4, 5 km jihozápadně od městyse Křemže

k9.jpg

Centrum oblasti – Křemežsko

k10.jpg

Hora viděná z obce Chlum

k11.jpg

k12.jpg

Panorama Kleti s Blanským lesem od obce Brloh. Vzdušnou čarou je vrch hory vzdálený asi 8, 5 km

k13.jpg

Hora Kleť je vysoká 1083,2 metrů n. m. Na jejím vrcholu byla v roce 1825 vybudována kamenná rozhledna. Na Kleti je vztyčen zdaleka viditelný ocelový stožár TV vysílače; vysoký je 172 metrů. Na hoře je umístěna známá hvězdárna, nejvýše položená astronomická observatoř v Čechách. Na Kleť vede lanová dráha, kterou provozuje obec Holubov. Krajinu s horou si oblíbili hlavně turisté z Českokrumlovska a Českobudějovicka.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora