Sady

středa 13. květen 2015 13:55

Jarní odpoledne v "Peckářově."

Při svých cyklovýjezdech (jsou cyklické i cyklistické) dlouhodobě jezdím na Prachaticko. Součástí Prachatické hornatiny je podcelek Lhenická brázda. Ocitneme se v protáhlé kotlině rámované okolními vrchy vysokými 600 – 800 metrů, místy s dávnými strážišti obchodní cesty. Jsme v části Chelčicko-Lhenického mikroregionu, známé ovocnářské oblasti jihu Čech. Místo Lhenice bylo poprvé zmíněno ve výčtu majetku zlatokorunského kláštera cisterciáků při jeho založení roku 1263 králem Přemyslem Otakarem II. Lhenicko je známé staletou tradicí ovocnářství, zvláště pěstováním třešní. V tomto území Šumavského podhoří se ovoci daří, neboť se zde projevuje tzv. fénový efekt příznivě ovlivňující místní klima. Můj otec na Lhenicku v mládí žil i pracoval a pro lokalitu užíval název „Peckářov“; obyvatelé byli „peckáři.“  Pojmenování mínil stavovsky.

s1.jpg 

Souvislý pruh třešňových sadů se táhne na svazích vrchů, téměř od okraje vesnice Vadkov při cestě k městysi Lhenice.

s2.jpg

Bukolická scéna.

s3.jpg

Pás zahrad je široký několik desítek metrů a v délce půldruhého kilometru.

s4.jpg

Uvnitř staršího třešňového stromořadí.

s5.jpg

Mladší sad je opticky vzdušný.

s6.jpg

Tabule při vjezdu do Lhenic s erbem městyse.

s7.jpg

Třešňová alej blízko vesnice Vodice.

s8.jpg

Podle části jména obce je zjevné, jakému ovoci se daří na návrší nedaleko Třešňového Újezdce.

Přípisek závěrem

Podnikání v oboru ovocnářství je náročné. Pěstitel je závislý na řadě proměnlivých činitelů, např. na klimatu, zejména v období jara. Když do rozkvětu ovocných stromů zasáhnou mrazíky nebo přijde krupobití, je úroda redukovaná. Například velkopěstitelství jabloní vyžaduje příslušný podíl fyzické práce, zejména při fundovaném řezu i tvarování stromů, též při sklizni. Související kapitolou oboru je ochrana před chorobami a škůdci. Dobrá úroda nemusí být zárukou přiměřeného zisku ovocnáře. Výkup ovoce stlačuje cenu na samu hranici udržitelnosti. Když obchodník zaplatí pěstiteli za kilogram kvalitních jablek, například 5 Kč, ale zákazníkovi je ve svém obchodě nabízí nejméně za trojnásobek výkupní ceny, výsledkem takového jednání jsou pochybnosti. V nich pěstitel, jako prvotní článek obchodních vztahů, ztrácí motivaci k podnikání a v obchodě se ceně jablek diví zákazník. Domácí úroda se pak exportuje třeba do Rakouska k druhotnému zpracování a zároveň je vytlačována dovozem dotovaných jablek z různých částí světa. To je jeden příklad z domácích tržních vztahů. Chybí v nich kultura důvěryhodného jednání i ekologické chování.

s9.jpg

Nedaleko Lhenic, na pozemcích u Nového Dvora, byly v uplynulých více než dvaceti letech jabloňové sady. Podnikání v oboru ovocnářství zde skončilo, rozsáhlá stromořadí byla zlikvidována.

s10.jpg

Hranice v délce 150 metrů, navršená do výše kolem 4 metrů z vytrhaných stromů jabloní.

s11.jpg

Na bývalé pastvině při kraji lesa je nově založena zahrada slivoní.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora