Žehnání koní

neděle 21. červen 2015 22:20

Činorodá SELSKÁ JÍZDA.

Akce s názvem "Žehnání koní" se uskutečnila ve Štěticích, osadě zahrnuté do Dobrovolného svazku obcí Blanicko – Otavského regionu v rámci obce Ražice a zároveň do mikroregionu obcí nazvaného podle místního geografického útvaru Zlatý vrch. Obecně určeno, jedná se o jižní část okresu Písek. Organizátorem slavnosti byl Stanislav Toman (1955), sedlák a starosta Selské jízdy Jana Žižky z Trocnova, který spolu s dalšími nadšenci obnovují tradici. Žehnání koní se zúčastnilo celkem 27 jezdců, žen a mužů místních, ale též z blízké i vzdálenější oblasti. V podmračeném, větrném a pozdním odpoledni všedního dne sledovalo dění  v terénu 150 lidí.

k1.jpg

Jezdkyně nasedly a pojedou na seřadiště.

k2.jpg

Na cestě mezi poli se objevuje čelo jízdy.

k3.jpg

Lícová strana a na dalším snímku rubová strana praporu selské jízdy (dále jen SJ).

k4.jpg

Po nástupu, úvodní znělce a hlášení starosty SJ se uskutečnil akt žehnání koní.

k5.jpg

V rámci obřadu se jezdcům připínaly na oděv kokardy.

k6.jpg

Z řady vyjížděly dvojice a každý z jezdců ohlásil jméno své, jméno koně a jeho věk. Poté byl jezdec dekorován kokardou a přítomný kněz dotekem ruky na čele koně provedl žehnání.

k7.jpg

Nejvzdálenější účastníci přijeli z místa chovu koní i jezdeckého střediska z Blovic v západních Čechách. Čtveřice byla vícegenerační rodinou.  Byli tu zároveň nejstarší a nejmladší jezdci. Aktivnímu muži je 80 let a děvčátku na poníkovi je prý 5 roků. Dospělí sedí na starokladrubských bělouších.

k8.jpg

V rámci navazujícího programu s doprovodem reprodukované hudby (Slovanský tanec č. 1 od Antonína Dvořáka), předvedla šestice domácích jezdců připravenou sestavu Čtverylka. Průvodce programem po skončení ukázky poděkoval jezdcům za výkon a mistru Dvořákovi za krásnou hudbu;  neobvyklý projev díků…

Příroda, lidé a koně

Přístup lidí k přírodě a ke koním je od základu dán žitou praxí. Dobrým vztahům lidí ke zvířatům i k přírodě se daří nejlépe, když obsahují pokoru i úctu. Připomínám, že v jihočeské Putimi, u hřbitovní zídky na štítku železného kříže čteme verše připomínající legendární postavu sedláka, zvěčněnou literárně (J. Š. Baar: Jan Cimbura): Byl to sedlák silný, bohatý a pilný, rád měl v žití shoně lidi a pak koně. Stanislav Toman, sedlák ve Štěticích a starosta SJ Jana Žižky z Trocnova je plný energie. Ve všem, co dělá v zemědělství i v tom, jak obnovil tradici SJ, je skromný a poctivý muž. Řekl mi: Pro mě je to všechno adrenalin.

k9.jpg

U Štětic se koním daří, jsou přirozenou součástí krajiny.

Rodinná vzpomínka na SJ

k10a.jpg       k10b.jpg

Ve třicátých letech 20. století byl členem Selské jízdy v Netolicích můj otec. Na zadní straně průkazu  z té doby jsou ve třech odstavcích požadavky na ctnosti člena (foto vlevo). Na sousedním snímku je jezdec Josef Hosman v oděvu SJ na svém oblíbeném koni (fotograf neznámý).

k11.jpg

Jako člen jízdy z Netolic se otec zúčastnil tehdejší přehlídky SJ v Praze (fotograf neznámý).

Vznik a stavovské působení fenoménu SELSKÁ JÍZDA je průběžně zpracováváno:

www.ustrcr.cz/cs/selske-jizdy

http://selskajizdajzt.goneo.cz/

 

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora