Zobrazování koní

čtvrtek 9. červenec 2015 14:51

Skica k tématu.

Pračlověk zobrazoval spíše zvířata, než lidi. Kreslil, maloval i plasticky ztvárňoval především své vize a v představách vycházel z vnímavosti. Když vidíme různé příklady zpodobování zvířat pravěkého světa, jedná se o výtvory neznámých a akademicky neškolených autorů, kteří byli bystrými pozorovateli.

Mezi 3. až 13. stoletím n. l. byl na Západě kontakt umění s viditelným světem omezený. Výtvarník se spoléhal na vzorce odvozené z klasického umění, které měly podobu „schémat,“ což znamenalo zobrazení obecností, nikoli jednotlivého.

ok1.jpg

Leonardo da Vinci: Vzpínající se kůň, kolem r. 1503; kresba křídou 15, 3 x 14, 2 cm. Royal Collection, Windsor Castle, Londýn. Pro umělce od renesance až do 19. století nejde tolik o obratnost, ale stálou pohotovost. Příznačný je náčrt, či lépe – množství skic, které jsou přípravou k budoucímu dílu. Je to průběžná připravenost učit se tvořit tak, až je zobrazen jedinečný zážitek.

ok2.jpg

Eugéne Delacroix: Kůň polekaný bouří, 1824; akvarel 23, 6 x 32 cm. Szépmüvészeti Múzeum, Budapešť. Delacroix reprezentuje výtvarný romantismus. Jedním z podstatných rysů výtvarného směru je zobrazování zvířat. Vidíme, že Delacroix byl ve zpodobení pohybu koně zdatný podobně, jako předchůdce Leonardo.

ok3.jpg

Théodore Géricault: Dostihy v Epsomu, 1821; olejomalba na plátně 92 x 122, 5 cm. Musée Louvre, Paříž. Milovník dostihů a vášnivý jezdec maloval koně jako symbol životní síly a nositele dramatu ve spojení s ideální krásou, kterou nenalezl u člověka. Někteří kritikové Géricaultovi vytkli chybu v zobrazení pohybu. V trysku kůň nemá přední a zadní nohy natažené tak, jak vidíme na obrazu. Až budoucí fotogramy detailně zaznamenaly fáze pohybů nohou koně v běhu.

ok4.jpg

Eadweard Muybridge: Kůň v pohybu, 1878; fotografická sekvence (zdroj zobrazení: equineink.com). V letové fázi má kůň nohy pod sebou (snímky horní řady) a jeví se staticky, jakoby dovnitř "sbalený." Rozdíly mezi odlišnými vyjádřeními v Géricaultově obrazu a zaznamenané na fotografiích komentoval sochař August Rodin: Je to umělec, kdo má pravdu a lže fotografie; čas se v realitě nezastavuje. Cílem malířství není dokumentovat, ale dát pocítit pohyb v čase. Géricaultův obraz přesvědčivě sugeruje dynamiku dostihu.

ok5.jpg

Edgar Degas: Před startem závodu, kolem r. 1888; olejomalba 26 x 35, 8 cm. Ny Calsberg Glyptotek, Kodaň. Autor rád zobrazoval neklid koní před dostihem. Degas byl jeden z prvních, kdo pro své obrazy z dostihů využíval Muybridgeových fotografií. On sám fotografoval a médium fotografie ovlivnilo jeho malířské kompozice zejména reportážní „neúplností“ scény (figury koní bývají na okrajích částečné).

ok6.jpg

Franz Marc: Modrá hříbata, 1913; olejomalba na plátně 55,7 x 38, 5 cm. Kunsthalle Emden.  Marc se specializoval na zobrazování zvířat; pokoušel se o „animalizaci umění“ – pojetí spojující formy zvířecího světa a krajinomalby. Výrazné barvy jsou autorem voleny záměrně. Obsahují osobitou symboliku, např. modrá barva je mužský prvek.

Glosa k vidění: V etruské hrobce tvořil malíř fresku s výjevy ze života zemřelého. Práci přišel shlédnout muž a ptá se: „Malíři, proč jsi zde namaloval koně modrého? Modří koně neexistují!“ Malíř odpověděl: „Protože jsem takového koně viděl. Tys nikdy neviděl modrého koně? To tě lituji…“(parafráze z dávnější četby knihy M. Waltari: Tajemný Etrusk).

ok7.jpg

Zdeněk Hořejší: Bez názvu, 1960; litografie 480 x 790 mm. Dar v soukromé sbírce Z. Hosmana. V českých zemích byli mnozí výtvarníci, kteří koně uměli výstižně zaznamenat. Ať jsou známí či neznámí, většinou se učili zobrazovat zvířata jako samoukové.  V roce 1946 Z. Hořejší jeden rok při studiu učitelství absolvoval kresbu u Cyrila Boudy v Praze; pro "nevhodný třídní původ" musel studia opustit.  Dnes je zapomenutým autorem řady grafik, kreseb i plakátů k jezdeckému sportu.

ok8.jpg

Nadia, 5 roků. Jezdec. Kresba z představy je výtvorem autistického děvčete ze 70. let 20. století.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora