Tvořivé doteky

úterý 28. červenec 2015 13:56

Zavírám oči, abych viděl (Paul Gauguin).

Rukou, ústy, nohou

Když se lidé dívají na nějakou působivě udělanou věc, některým stačí letmý pohled. Jiní mají instinktivní potřebu fyzického dotyku rukou. Jsou to dvě smyslové reakce zcela rozdílného rozměru vnímání v kontrastu: (odstup) divák – (přístup) partner.  Když někdo manuálně vytvoří pěkný výrobek, říkává se: „ta (ten) má šikovné ruce.“ Takovým výrokem výtvor označíme jako převážně tělesný čin.  Víme, že rozmanité práci předchází zběžná představa její realizace, jež je ve vazbě na použité prostředky. Ruce, pracovní nářadí i hmota, například pro výtvarné zpracování, jsou nástroje a materie; lidské vjemy, emoce a myšlení v celistvém tvůrčím procesu zrodí obsah i formu. Existují příklady výtvarné tvorby lidí fyzicky hendikepovaných, těch, co nemohou ze zdravotních příčin ruce používat. Uchopí tedy štětec ústy, anebo prsty nohou, neboť mají potřebu výrazové aktivity. Řekli bychom o nějakých výtvarně působivých výtvorech obdivně, že autor má umná ústa či dovednou nohu?

h1.jpg   h2.jpg

Vojko Gasperut. Akrylová malba realizovaná držením štětce v ústech; 100 x 70 cm (obraz vlevo).  Pei - Fei Wen. Akvarel malovaný štětcem drženým prsty nohy; 70 x 47 cm (obraz vravo). Existuje mezinárodní sdružení Mouth & Foot Painting Artist, které hendikepované výtvarníky prezentuje (obrazy ze zdroje: mfpa.org).

Vedle hendikepu chybějících nebo nepohyblivých rukou, existují i jiné příklady, a to nevidomých lidí, kteří kreslí a malují. Asi mediálně nejznámější je u nás Pavla Kovaříková (rozená Valníčková, provdaná Francová); nevidomá od patnácti let.

h3.jpg

P. Kovaříková: Pavučina. Hmatová kresba pastelem, 210 x 297 mm. Autorka nemůže své kresby zrakem korigovat, a přesto jsou poutavé barevností i tvary (obraz z: abart-full.artarchiv.cz).

Modelování a plastiky nevidomých

Arteterapii modelování v hlíně prakticky inspiroval a teoreticky formuloval Viktor Lowenfeld (1903 – 1960). Vystudoval sochařství, psychologii a historii umění. Za studií, spolu s kolegy, na pokyn vyučujícího, modelovali sochy se zakrytýma očima. Už na vysoké škole, i po jejím absolutoriu, byl Lowenfeld zaměstnancem Ústavu pro slepce ve Vídni.

h4.jpg

Lowenfeld spolu s historikem umění Ludwigem Münzem publikovali poznatky z desetileté práce s nevidomými v knize Plastische Arbeiten Blinder (vydáno v Brně 1934). Na dvou zde reprodukovaných fotografiích z celkových 116 v knize publikovaných, jsou dokumentovány plastiky nevidomých, jež vycházejí z ryzího autoplastického subjektivismu, z jedinečného taktilně kinestetického (dotykově pohybového) vnímání vlastní tělesnosti. Obě plastiky vytvořili od narození slepí muži. Viktor Lowenfeld na počátku druhé světové války odešel do USA. Tam se stal spoluzakladatelem moderní podoby výtvarné pedagogiky postavené na koncepci terapie uměním.

V České republice je arteterapie modelování v hlíně vedena fundovanými odborníky. Známým praktikem je sochař Štěpán Axman, který vypracoval osobitou metodiku práce nazvanou ATM (Axmanova technika modelování). Ta je odvozená z proporcí lidské ruky, respektive měřítek dlaní a prstů.

h5.jpg         h6.jpg

Modelované objekty, například lidské hlavy, mají základ v konstrukci z hliněných válečků v základním počtu šestnáct, což umožňuje hmatovou orientaci v proporčních vztazích – celek versus části (repro z: Slepíši. Tasov 2007, s. 9). Prakticky i teoreticky se arteterapií i v modelování zabývá terapeut Evžen Perout.

Je povzbuzující, že dnes v ČR existují aktivní sdružení pro podporu nejen nevidomých, např. www.okamzik.cz  a nadace www.artevide.cz ; jedná se o komplexní podporu ve sféře organizační, publikační, výstavní a v neposlední řadě jde o vyhledávání příležitostí, kde lze vnímat trojrozměrné artefakty hmatem.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora