Klášter v plamenech

sobota 8. srpen 2015 23:08

Příběh dávného dne ve floristické expozici.

V pátečním podvečeru dne 7. 8. 2015 jsem v klášteře Zlatá Koruna navštívil vernisáž krátkodobého aranžmá sezónních květin z klášterních zahrad s názvem Klášter v plamenech.  Iniciátorka květinové expozice je Lenka Tondlová, vedoucí správy zmíněného kláštera. Realizuje se třetí ročník expozice, který se od předchozích liší tematicky. Letošní pojetí označuje autorka jako „příběh jednoho dne.“  Konkrétně se jedná o den 27. října roku 1420, kdy husité, snad za velení Jana Žižky, klášter přepadli a destruovali. Scénář výstavy uvádí několik fází příběhu: od základního projevu pokory a práce řeholníků, ke vpádu ozbrojenců provázenému ničením životů i majetku. V kapitulní síni kláštera nabízejí květinové sestavy závěrečnou naději k obnovení života a kultury. V rámci hlavní prohlídkové trasy květinová výzdoba názorně koloruje výklad z historie místa.

Flora jako symbol

Květiny jsou zjevením krásy přírody; zároveň znamenají zrození, růst i pomíjivost života. Řeckou bohyni květin Chlóris nazývali Římané Flora. V Římě se s velkou tělesnou náruživostí každoročně slavíval jarní svátek Floralia (šest dnů od 28. dubna do 3. května; podle Ovidiova Kalendáře). Symbolika květin prochází všemi kulturami a epochami. Historik umění Jan Royt píše, že v západní kultuře se od 12. století rozvíjela mariánská a christologická symbolika květů, ale až do konce 13. století nebyly květiny, až na výjimky, typově rozlišované. Od počátku 15. století se ve vyobrazeních objevují druhová vyhranění rostlin, která mají symbolický význam. Od 16. století je symbolika květin výrazně rozvinutá v zátiších manýristických umělců. „Hra“ se symbolikou květin pak trvala až do počátku 20. století, kdy z ní těžili umělci tehdejších stylů symbolismu a secese.

Květina – výtvarný objekt

Ve výtvarném umění byly květiny zobrazovány, ale jak vyplývá z předchozích informací, zároveň leccos samy zobrazují. V různých kulturách jsou spojené s legendami, vlastně významy, které jim dal člověk. Květiny jakožto přírodní formy působí na člověka především vizuálně: tvarem i barvou, velikostí, členitostí, strukturou; to vše jsou výtvarné prvky. Ve floristických kompozicích se uplatňuje výrazovost směrů: horizontála, vertikála, diagonály; barevné kontrasty: světlostní, sytostní (odstíny), teplotní… Důležitá jsou řešení proporčních vztahů květinových seskupení, neboť funguje princip konkurence výtvarných prvků. Vedle důležitosti siluety nelze opomenout objemovost a prostorové vztahy. Zmiňuji jen heslovitý rámec výtvarných složek, které jsem si vybavoval při prohlížení expozice.

Vidíme-li působivou prezentaci květin, mějme na paměti, že rostliny vyrůstaly v čase před výstavou a v delší péči člověka. Realizace zlatokorunského návrhu vznikla ve spolupráci zahradnic a jejich výpěstků ze zámku v Třeboni, zámku Kratochvíle u Netolic a kláštera ve Zlaté Koruně. Nahlédněte, jak se podařilo dílo milovnicím květin, desítce žen, jež nejmenuji, ale při vernisáži byly jednotlivě představeny a obdržely bílou květinu. V praktické realizaci výstavy byl konzultantem florista Bohuslav Rabušic. Snímky květin v exteriéru i interiéru kláštera jsou mým osobním výběrem a neilustrují úplnost expozice.

k1.jpg

Květinové aranžmá u soklu sochy Jana Nepomuckého při cestě do kláštera.

k2.jpg

Při východu z interiéru kaple Andělů Strážných je oživující detail.

k3.jpg

Lilie je hlavní mariánská květina. Je atributem nevinnosti, tělesné i duchovní čistoty.

k4.jpg

Nastává změna, květy zmizely.

k5.jpg

Zátiší z refektáře značí pád.

k6.jpg

V křížové chodbě kláštera. Amarant (laskavec) symbolizoval nesmrtelnost.

k7.jpg

Květinový akcent studovny. Slunečnice patří mezi „rostlinstvo Mariino.“

k8.jpg

Kapitulní síň kláštera – vstupní pohled. Závěrečný výraz naděje je vyjádřený svitem žlutí a oranží.

k9.jpg

Kapitulní síň – boční pohled na výzdobu.

k10.jpg

Květiny oživují zeď klášterní zahrady každý rok.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora