Výměna mostů

pondělí 31. srpen 2015 13:08

Informace o jedné akci.

Na železniční trati České Budějovice – Volary se v  údobí 2014 až 2015 uskutečňuje revitalizace. Projekt je spolufinancován EU z Fondu soudržnosti v maximální výši jedné a čtvrt miliardy korun. V akci se provedla rekonstrukce a zvýšení nosnosti pěti železničních mostů, také obnova nástupišť ve stanicích i zastávkách; též se upravily přejezdy.

Holubovský most

S historicky dávnou výstavbou českomoravské transverzály Jihlava – České Budějovice – Písek, souviselo i vybudování železniční tratě Č. Budějovice – Želnava.  Byl tu podstatný schwarzenberský zájem o dopravu dřeva, grafitu a rašeliny ze šumavských panství.  V obecní kronice obce Holubov je zapsáno, že jednání o vybudování dráhy se vleklo přes 15 roků a v roce 1890 byla výstavba konečně povolena. Mohutným objektem na celé trati byl viadukt (železný most) vybudovaný před tehdejší stanicí Adolfov (od roku 1923 se místo přejmenovalo na dnešní Holubov). Osazený most byl ocelový, příhradový. V terénu byl položen na dvou postranních kuželovitě obložených pilířích a jednom středním. Celkové rozpětí železné konstrukce bylo 84 metrů. Nad hladinou Křemežského potoka byly koleje ve výšce 25 metrů. První vlak přijel do stanice Adolfov počátkem listopadu 1891.m1.jpg

Na historické fotografii Josefa Seidela vidíme umístění mostu v krajině.   Místo a lidé spolutvoří příhody a jednu z nich zaznamenal Václav Daněk (*1921), kronikář z blízkého městyse Křemže: Brzo po vystavění dráhy se na most přišlo podívat několik mládenců z obce Chmelná. Z nich jeden furiant uzavřel s ostatními sázku, že most přejede s bryčkou taženou koněm. Po mostě přejel a sázku vyhrál. V cíli čekali na vítěze železniční zřízenci. Pokuta, kterou od nich za svůj čin dostal, byla mnohonásobně větší, než jeho výhra v sázce.

Po desetiletí příprav a různých odkladů se letos od jara do počátku léta v rámci rekonstrukce železniční trati realizovala výměna původního mostu za jiný, dříve jinde používaný, tedy ne nový. Následují snímky letitého mostu z února 2015, ještě před ukončením jeho fungování za více než století.

m2.jpg

m3.jpg

m4.jpg

m5.jpg

Starý železniční most byl dolů snesen jeřábem ve dvou částech – 11. 3. 2015 první díl.

m6.jpg

Dne 12. 3. 2015 byla odstraněna i druhá půle (foto: Jarmila Hansová).

m7.jpg

Most evidovaný jako technická památka a v síti Českých drah v této konstrukci jeden z posledních, byl do týdne rozřezán na kusy a odvezen do šrotu.

m8.jpg

Před montáží budoucí spojnice byly nutné stavební úpravy. Byla snížena výška středního pilíře (na snímku k zelené čáře), včetně snížení loží pilířů na úpatích terénu, neboť nová konstrukce měla jiné rozměry. Úpravou prošel i most „nový,“ dříve jinde sloužící (byl krátký).

Osazení mostu se uskutečnilo 11. a 12. května 2015. Od těch dnů až do konce června se před zprovozněním prováděly dokončovací práce. Konstrukce se očišťovala od částečné koroze a byl realizován ochranný nástřik. Poslední částí obnovy bylo restaurování centrálního kamenného pilíře.

m9.jpg

Z Budějovic na Volary po mostě míří vlak vzhůru na Šumavu.

m10.jpg

Zpět do Budějovic jede vlak do roviny.

m11.jpg

Most je nejen technická, ale i výtvarná struktura.

m12.jpg

Místní panorama s horou Kleť v pozadí.

Vyslovme uznání všem pracovníkům i firmám, že odevzdali náležitou práci v určených termínech (výjimkou je úklid staveniště). Není-li uvedeno jinak, je autorem fotografií Z. Hosman.

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora