Cesta gotikou III

pátek 15. leden 2016 19:30

Sochařství.

U gotických katedrál Francie je bohatě rozvinuté sochařství. Na velkých stavbách je výskyt soch různých velikostí v počtu od tisíců až přes desítku tisíc.

Portál

Před chrámem jsou předsíně, jimiž jsou  tři portály v západní části stavby. Další vstupy do interiéru se otevírají v příčné lodi ze severní i z jižní strany. Předsíně jsou vyplněné reliéfy a sochami. Plní funkci inscenační i didaktickou: s různou invencí ilustrují složité katolické dogma.

cg301.jpg

Schéma portálu s vyznačením a pojmenováním jeho částí (zdroj: José Pijoan, Dějiny umění 4, str. 26; Odeon, 1979).

cg302.jpg cg303.jpg

Notre-Dame v Chartres (západní portál, střední část). Sochy-sloupy jsou první známé gotické skulptury z doby 1145-55. Oděvy figur rýhováním připomínají kanelování (žlábkování) řeckých sloupů. Ve tvářích je pokus o vyjádření individuality.

cg304.jpg

Tympanon královského portálu v Chartres zobrazuje gotikou preferovaný rozsáhlý námět křesťanské nauky, oblíbený až do renesance – téma Posledního soudu. Uprostřed je Kristus usazený v mandorle. Forma znamená svatozář, ale i rybu – symbol Ježíše; tvar mandle též značil lidský zárodek v děloze. Krista obklopují čtyři apokalyptické bytosti, symboly evangelistů (dle proroka Ezechiela 1: 5-14 a ve Zjevení sv. Jana 4: 6-8). V dolním pásu je 12 apoštolů (na okrajích Eliáš a Enoch). Na archivoltách jsou zobrazeni první andělé a v dalších řadách 24 starců z Apokalypsy (zde hrají na středověké hudební nástroje).

cg305.jpg

Další tympanon s archivoltami, znovu Poslední soud (datováno kolem r. 1210-15)., ale tentokrát z jižního portálu příčné lodi v Chartes. Reliéfy ve snaze o dramatičtější popis Božího soudu jsou v pojetí plastičnosti pokročilejší.

cg306.JPG

Detail z pravého dolního okraje archivolty jižního portálu. Dva odsouzení míří do pekla – lakomec jde i s penězi a vedle si zvíře na zádech odnáší krásku (zdroj: tištěný průvodce, autor fota neuveden). 

cg307.jpg

Notre-Dame v Senlis. Poprvé je předsíň tehdejších chrámů zasvěcena Panně Marii (rok 1190). Na vrcholu tympanonu je Maria na královském trůnu v rovnocenném vztahu s Ježíšem. Tvar písmena un2.jpg profilu středověké unciály obě figury zvýrazňuje. V archivoltách je zobrazen rodokmen, Strom Jesse, vztahující se přímo k Marii a Ježíšovi.

cg308.jpg cg309.jpg

V ostění portálu v Senlis celek dotváří osm skulptur. Figury naznačují pohyb; ten vychází z gest rukou a šikmých i obloukovitých linií draperie.  Nevídané vyjádření pohybu předvádí krajní figura vpravo, identifikovaná jako David; v překřížení nohou „tančí.“

cg310.JPG

Notre-Dame v Paříži. Střední portál západní strany zobrazuje Poslední soud. V dolním pásu z hrobů vstávají mrtví, aby předstoupili k Soudu.  Uprostřed anděl váhami zjišťuje dobro i zlo souzených dušiček a ty nezdárné jsou pak vedeny do pekla. V prvních dvou archivoltách rámujících tympanon, ze svých divadelních loží sledují scény andělé. Jejich gesta jsou z reality výstižně odvozená. Zobrazení naznačuje uvolňování ze strnulosti totality Boha hlásané středověkou církví (foto: Achim Bednorz).

cg311.jpg cg312.jpg

Katedrála Notre-Dame Remeši je skulpturami přeplněná. Její vyšší status se rozvinul z funkce korunovačního chrámu francouzských králů. Vlevo: pohled na severní stranu hlavní lodi katedrály s nebeskou stráží  v opěrných pilířích (andělé s rozepjatými křídly) . Na hřebenu střechy jsou stylizované lilie: symbol královského domu. Vpravo: západní průčelí nad středním portálem, který je završen vimperkem s Korunovací Panny Marie jejím synem. Výše následuje velká rozeta a nahoře v arkádě uprostřed je Clovisův křest (Clovis, česky Chlodvík I., první pokřtěný král Francie, asi r. 498).

cg313.jpg cg314.jpg

Vynikajícím projevem gotického sochařství jsou skulptury pravého ostění středního portálu západní předsíně v Remeši (vznik soch 1252-75). Sochy se liší ve stylu pozic, v modelaci oděvů i v celkovém výrazu, protože se na nich podílely různé školy a autoři.  Vlevo Zvěstování: anděl Gabriel a Marie; úsměv anděla je zdravě nakažlivý a v tehdejším zobrazování bezpříkladný.  Vpravo Navštívení: Panna Maria a Alžběta; vidíme poučení antickými vzory, což je v gotice ojedinělý jev.

(Autorem fotografií je Z. Hosman; pokud není jinak označeno).

 

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora