Noma

pondělí 5. září 2016 13:54

O jedné nemoci a pomoci zprostředkovávané nadačním fondem. Upozornění: Nechcete-li vidět otevřené rány ve tvářích dětí, zakryjte si první tři fotografie, anebo nevstupujte.

Začíná to nenápadně, třeba takto: Dítěti se na vnitřní straně rtu objeví malá ranka. Během několika dnů je z drobnosti velký bolák. Bakterie nomy zasáhnou tkáň i kosti a postupně rozežírají tvář. Organismus se přirozeně brání horečkou. Dítě prožívá intenzivní bolest. Kvůli otevřené ráně ve tváři má nemocný komplikovaný příjem potravy. Každá prodleva v léčení vede k ohrožení života.

Noma – zánět tvářové sliznice se sklonem ke zvředovatění, ulceraci a vzniku gangrény. Postihuje zejména podvyživené a zanedbané děti; většinou navazuje na předchozí infekční onemocnění, např. spalničky či spálu. Vyvolavatelem jsou bakterie rodů Fusobacterium a Borrelia, tzv. fuzospirilová symbióza. Řecky noma = pastva; doslova „co je požíráno“ (http://lekarske.slovniky.cz/pojem/noma).

Když se podaří dítě dopravit do nemocnice, bývá oslabené. Operace obvykle trvají několik hodin. Nomou napadené části musejí být z obličeje odstraněny. To je začátek na dlouhé cestě k uzdravování. Aby dítě mohlo samostatně jíst a dýchat, následují další operace, jimiž se tvář postupně rekonstruuje. K obnově se obvykle používá kůže z podpaží a ze zad pacienta. Někdy se stává, že se transplantovaná pokožka neujme a musí být odoperována.  

n1.jpg

Stopy po bakterii, jež požírá tvář.

n2.jpg

Stav před nouzovou operací.

n3.jpg

Bakterie rozkládá kůži, tkáně i kosti zaživa.

Hilfsaktion Noma, e. V.a Nadační fond Noma

Paní Ute Winkler – Stumpfová, dříve učitelka, dnes penzionovaná, zaznamenala v roce 1994 v TV zprávu o zákeřné nemoci pojmenované noma. Rozhodla se angažovat a v Německu založila Hilfsaktion Noma, e. V. Dnes je předsedkyní správní rady nadačního fondu a koordinuje pomoc dětem postiženým nomou v Africe. V roce 1994 Světová zdravotnická organizace vyhlásila nomu za život ohrožující nemoc. V České republice zahájil Nadační fond Noma svoji činnost v roce 2013. V následujícím roce byla uskutečněna dohoda o výzkumu nemoci noma mezi Univerzitou Karlovou a univerzitou v Nigeru.

Ve velice chudých afrických státech Nigeru a Guineji – Bissau, u dětí nemocných nomou, provádějí operační zákroky lékaři převážně z Německa a Rakouska. Evropští lékaři zaškolují své africké kolegy, aby se mohla rozšířit síť pomoci. Hilfsaktion Noma, e. V. v uvedených státech provozuje několik nemocnic i dětských domovů, např. kliniku „La Magia“ v Niamey v Nigeru. Hilfsaktion Noma, e. V. a český Nadační fond Noma financují provoz nemocnic a léčení bez jakékoli podpory států. Bez finančních darů občanů – dobrovolných dárců, by se léčení nomy nerealizovalo.

n4.jpg

Je zřejmé, že noma je problém hlavně zdravotně-sociální, s přesahem do dalších sfér; povstává z chudoby, hladu, nižší úrovně zdravotní prevence a informovanosti obyvatel i z obtížné dostupnosti zdravotní péče.

Poznámka: Noma není jakási exotická nemoc daleko v Africe. I v českých zemích se prý nemoc vyskytovala, například v době druhé světové války a v Rumunsku byla v 80. letech 20. století. Zdroj informací o fungování Nadačního fondu Noma je z tištěných zpravodajů. Doprovodné fotografie jsou z archivu Hilfsaktion Noma, e. V. Jména dětí na snímcích jsou známá, ale z důvodů ochrany osobních údajů je neuvádíme. Za poskytnutí originálů publikovaných fotografií i za konzultaci k obsahu textu děkuji Daniele Steinbauerové z českého Nadačního fondu Noma.

n5.jpg

 

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

Zdeněk Hosman

"Nejvyšším stupněm kultury je snášení protikladů" (Francis Picabia, malíř)

miniatury – umění, kultura, krajina....... Další blogy - http://www.literarky.cz/blogy/zdenek-hosman

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora